arter.gen.tr https://www.arter.gen.tr Arter, Arter Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2019, arter.gen.tr Sat, 04 Jun 2016 00:00:00 +0000 Mon, 18 Nov 2019 00:00:00 +0000 60 Brakial Arter https://www.arter.gen.tr/brakial-arter.html Thu, 29 Nov 2018 14:41:11 +0000 Brakial Arter, Kullanılan yöntem için brakial arter kan örneği alınan bir kan gazı analizöründe incelemesine denir. Bu şekilde kan basıncı genelde sol brakial arterden ölçümü yapılır. Hastanın durumuna göre sa Brakial Arter, Kullanılan yöntem için brakial arter kan örneği alınan bir kan gazı analizöründe incelemesine denir. Bu şekilde kan basıncı genelde sol brakial arterden ölçümü yapılır. Hastanın durumuna göre sağ brakial arterden de alınır. Özellikle kalp hastalarında her iki koldan yapılan ölçümü ile arasındaki farkı önemlidir. Bu amaçla ayak bileğindeki arterlerden de kan basıncı ölçülebilir. Kan örneğinin hangi arterden yapılacağı konusunda, hastanın kliniği gibi pek çok durumla alakalıdır. Yani radial, brakial ve femoral arterler en çok kullanılan arterler grubudur. Bu üç arterde bulunan ven yakınlığı nedeni ile örnek alınırken dikkatli alınmalıdır. Bilhassa femoral yaklaşım olarak uygulandığı zaman daha yoğun olmak kaydıyla yanlışlıkla vena kanı örneği de alınmış olabilir. Bu örnek alımı için ilk önce radial arter kabul edilir. Arter süperfisyaldir, cilde olan mesafesi 0.5-1 cm'dir. Kolaylıkla palpe edilebilir. Üzerine basınç uygulandığı zaman fonksiyon sonrasında oluşan kanama rahat bir şekilde engellenebilir. Ancak kontrendike bir durum oluşmamışsa fonksiyon radial arterden yapılabilir. Bunlar arterin yetersiz kaldığı durumlarda olası bir radial arter tıkanıklığı ciddi rahatsızlık verebilir.

Brakial ve femoral arterlerden; Kan alınabilir. Fakat hava embolisi gibi benzeri işlemlerde, komplikasyonlar daha ciddi durumlar söz konusu olabilir. Bu nedenle kan kaybını önlemek için yapılan arteriyel kan yerine kapiller olan kan da alınabilir. Vazodilatasyonu ile yeterli kan akımını sağlamak için kan alınacak bölge, on dakika süreyle 45 derecelik bir sıcaklığa gelmesi gerekir. İlk damlası bittikten sonra kendiliğinden akan kan, liyofilize heparin içeren kapiller olan tüplere alınır. Buda arteriyel kan gazı için hasta takibinde tanısı yapılan değerli bir testtir. Arteriyel kan gazı için en çok kullanılan atardamarlardır. Sırasıyla radial, brakial ve femoral arterlerdir.

Brakial ArterRadial Arter Atardamarı; Özellikle en çok tercih edilen arter gaz alım yeridir. Arterin en kolay şekilde elle hissedilmesidir. Arter derinin çok altında değildir. Cilt mesafesi 0.6 mm-1.1 cm'dir. Bu sebeple artere rahatlıkla girilebilir. Oysa gereksiz yere hastadan kan almak için tekrarlanan iğne uygulanmaz. Diğer bir sebebi ise, kan alımı sonrası meydana gelen kanama, bastırma ile durdurulabilir.

Brakial Arter Kol Atardamarı; Bu da en çok tercih edilen bir bölgedir. Radikal arterden kan alım işlemi sırasında engel durumlarda alınır. Yani radial arterden kan alınmaması durumunda ikinci tercih olarak kullanılır. İkinci tercih olmasının nedeni ise, radikal artere göre daha derinde olmasıdır. Cilde olan mesafesi 0,7 mm-1.5 cm'dir. Palpasyonu durumunda radial artere göre daha zordur.

Femorel Arter Kasık Atardamarı; Üçüncü sırada da kasık atardamarı vardır. Buda arter kan gazı alma yeridir. Radial ve brakial arterden kan alınamaz ise, femoral arterden kan alınır. Tercih edilmesinin sebebi ise, 2-4 cm kadar derinde olmasıdır. Femoral arter, sinir ve ven ile yanyana durur. Yanlışlıkla sinirleri tahribata uğratabilir. Aynı zamanda yürüme bozukluğuna neden olur.

]]>
Femoral Arter https://www.arter.gen.tr/femoral-arter.html Fri, 30 Nov 2018 03:16:59 +0000 Femoral Arter, Çoğu zaman ayaklara ve bacaklara giden atar damarların daralması yada tıkanması anlamını taşır. İlerleme süresi olarak kollateralın damar varlığı ve yayılımı ile birlikte bulunan hastalıktır. Ya Femoral Arter, Çoğu zaman ayaklara ve bacaklara giden atar damarların daralması yada tıkanması anlamını taşır. İlerleme süresi olarak kollateralın damar varlığı ve yayılımı ile birlikte bulunan hastalıktır. Yani bacak kısmında bulunan arterin veya venin çeşitli sebeplere bağlı olarak tıkanıklıklar dahilinde tanımlanır. Bu tıkanıklar genelde elli yaş üzerinde olan kişilerde ateroskleroz denilen plaklara bağlı oluşur. Arterlere bağlı oluşan bu tıkanıklık ile venlere bağlı oluşan tıkanıklarında en fazla tutulan; İliyak, femoral ve popliteal arterlerdir. Arter tıkanıklığında tanı doppler USG denilen yöntemle yapılır. Tıkanıklık yeri ise anjiografi ile saptanır. Arter tıkanıklıklarında tedavi ise cerrahi uygulamadır. Bunun için embolektomi yapılır. Operasyonu dahilinde ilk 6-7 saat içinde uygulanır. Şayet cerrahi yöntem yapılmaz ise bu durumda da hastaya trombolitik tedavi uygulanır. Bu amaçla trombüs oluşurken bu şekilde eritilmeye çalışılır. Venlere bağlı oluşan tıkanıklıklar için derin ven trombozu denilen bir durum ortaya çıkar. Bacak kısmında derin ven arterinde tamamı veya yarısı kadar olan bir tıkanmadır. Genelde bacak kısmında bulunan soleus kas Venöz sinüslerinde ve posterior tibial ve paroneal vende görülür. Tanısı olarak derin ven trombozu laboratuvar testleri ile konur. Doppler USG'den de yararlanılabilir.

Femoral ArterFemoral Arter Nedenleri; Bacak damar hastalığına bağlı olarak gelişen faktörler arasında sigara, hipertansiyon, şeker hastalığı, kanda kolesterol seviyesinin yüksek olması, yaşlılığa bağlı olarak hareketsiz yaşam gibi nedenleridir. Yanı sıra bacak damar hastalığı genellikle erkek bireylerde daha fazla görülmektedir. Çünkü damar hastalığına yaş ilerledikçe daha sık görülür. Bunu nedeni ise damar hastalığının sonucu olarak ayaklara ve bacaklara giden kan akımı tıkanıklıklar ve darlıklar sebebiyle azalır. En fazla neden olan ateroskleroz olarak uyluk kemiğinde bulunan femoral atar damar etkilenir. Bilhassa ateron plağı nedeni ile damar içerisinde daralma başlar. Bu olay bir süre sonra tıkanma şeklinde ortaya çıkar. Genelde bu tıkanıklık bir veya birkaç damarda olmakla beraber, hastalık vücudun tüm damarlarını farklı oranlarda tutar. Zamanla artan daralma şekli damarın tamamını tıkanması ile sonuçlanır. Tıkanıklığın aşağı seviyelerinde kan akımı ve basıncı azalır. Bu durumda dokular beslenemediği için hastaların bazılarında yoğun olarak görülebilir.

Femoral Arter Tedavisi; Tedavisinde ise antikoagülasyon, antibiyoterapi ve ağrı kesiciler kullanılır. Antikoagülasyon yapan ilaçlar ile hastada kontrendike vena filtresi de yapılabilir. Bacak damarındaki tıkanıklık diz altındaki küçük damar yapılara bu tedavi uygulanır. Postfilebitik Sendromu; Derin ven trombozunda en sık görülen geç komplikasyondur. Çoğunlukla şişlik ve ülserasyon belirtileri gösterir. Bacakta şişlik oranı gün içerisinde ilerleyen saatlerde artar. Tedavi olarak istirahat ve ayağın yükseğe kaldırılması ile hafifler. Flegmasyo Alba Dolensi; İliyak ve femoral venlerin akut tıkanmasına bağlı olarak gelişir. Genellikle teombolitik tedavisi uygulanır. Pulmoner Embolisi; Pulmoner arterin trombusu ile tıkanması sonucu gelişen mekanik bir obstrüksiyonudur. Pulmoner vazospazm, pulmoner hipertansiyon, kan oksijenizasyonu ile alakalı azalma ve bronkospazm gelişimidir. Tedavi ise heparin ve fibrinolitiklerdir.

]]>
Popliteal Arter https://www.arter.gen.tr/popliteal-arter.html Fri, 30 Nov 2018 12:01:11 +0000 Popliteal Arter, Tarihçesi çok eskilere uzanır. Milattan önce 1550'li yıllarda uygarlık tarihinin medeniyetlerinde popliteal arter hastalığı ile alakalı bir durumdan bahsedilmektedir. Genelde bacak atardamarında daralma Popliteal Arter, Tarihçesi çok eskilere uzanır. Milattan önce 1550'li yıllarda uygarlık tarihinin medeniyetlerinde popliteal arter hastalığı ile alakalı bir durumdan bahsedilmektedir. Genelde bacak atardamarında daralmaya ve tıkanmaya bağlı olarak seyreden bu hastalık yol yürüyerek ve zamanla ilerledikten sonra dinlenme halinde iken bacaklarda ağrılar ve kramplarla kendini gösteren bir hastalıktır. Popliteal arterin Türkçe karşılığı Atar Damar'dır. Bu atar damar kalpten pompalanan kanı taşıyan boru sistemi olarak tanımlanabilir. Yani beyin, kaslar, kollar, bacaklar, akciğerler ve deri, karnın iç kısmında bulunan tüm organlar karaciğer, mide, bağırsaklar, böbrekler ve dalak gibi tüm dokular, atar damarlar yolu ile taşınan kandan oksijen alır beslenir. Popliteal arter hastalığı kalbin dışındaki tüm dokular ve organlara giden atar damarlara verilen genel isimdir. Popliteal arter hastalığı devamlı olarak arter duvarında bulunan tabakaları arasında kolesterol içeriği halinde damar içerisine doğru uzanan kabartılar sonucunda damarların daralması ile bunun neticesinde damarın beslediği bölgeye yeterince kan gitmemesi durumudur. Bazen damar duvarının iltihabı şeklinde  hastalıkları romatizmal hastalıklar, bağışıklık sistemini bozan hastalıklar, damar içerisinde pıhtılar, genetik olan hastalıklar yada başka hastalıklar sonucunda da damarlarda daralma görülebilir. Damarların içerisinde bulunan darlıklar genişletilirken pıhtıyı önleyici ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların bazıları aspirin yada buna benzer olanlarıdır. Bazı hastalar sakinleştirici ilaçlar da kullanabilir.

Popliteal ArterPopliteal Arter Damarları;

Popliteal arter hastalığı devamlı olarak arter duvarında bulunan tabakaları arasında kolesterol içeriği halinde damar içerisine doğru uzanan kabartılar sonucunda damarların daralması ile bunun neticesinde damarın beslediği bölgeye yeterince kan gitmemesi durumudur. Bazen damar duvarının iltihabı şeklinde  hastalıkları romatizmal hastalıklar, bağışıklık sistemini bozan hastalıklar, damar içerisinde pıhtılar, genetik olan hastalıklar yada başka hastalıklar sonucunda da damarlarda daralma görülebilir. Damarların içerisinde bulunan darlıklar genişletilirken pıhtıyı önleyici ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların bazıları aspirin yada buna benzer olanlarıdır. Bazı hastalar sakinleştirici ilaçlar da kullanabilir.Karın bölgesinin biraz aşağıya doğru uzanan kısmında yer alan bacakların ana damarlarıdır. Bu bölgede oluşan tıkanmalar bazen sigara içimine bağlı olabiliyor. Bazen de daha çok yol yürümekle de bacak ağrısına yol açmaktadır.

Popliteal Damarları; Her iki dizin ayak arasında bulunan üç tane atardamarıdır. Şeker hastalarında en çok tıkanan bu bölgedeki damarlardır. Bazı durumlarda istirahat ağrısı ve ayak parmaklarında oluşan yara veya kangren şeklinde de kendini gösterebilir. Ancak damar tıkanması genellikle stenotik lezyonları daha yavaş gelişir. Semptomların tamamı her hastaya göre değişim sağlamaktadır.

Krural Damarları; Popliteal damar hastalığında yani bacak tıkanıklıklarında tedavi olarak uygulanan bir yöntemdir. Öncelikle damar sertliği sorunları üzerinde tedavi edilmelidir. Hastada ilave kalp ve beyin damar tıkanıklıkları incelenerek gerekirse tedavi şekli uygulanmalıdır. Bu amaçla hastaların büyük bir bölümü sorunsuz olarak sağlıklı ve konforlu yaşamlarına devam edebilmektedir.

Popliteal Arter Tedavisi; Tedavi sırasında damar genişletilirken yada verilen ilaçlara göre kalp hızı ve kan basıncı düşebilir. Ancak bu durum bir sorun oluşmadan düzeltilebilir. Damar duvarından parça yada pıhtı koparak, diğer damar bölgelerine ulaşır ve o bölgeyi tıkayabilir. Bu nedenle boyun damarı genişletilirken bazen beyinde felç gelişebilir. Damarda yırtılma ve delinme yaşanmaz. Sadece cerrahi bir ameliyat gereksinimi duyulabilir. İlaçlara bağlı olarak her türlü alerji oluşabilir. Fakat diğer ilaçlar ile kontrol altına alına]]> Pulmoner Arter https://www.arter.gen.tr/pulmoner-arter.html Sat, 01 Dec 2018 10:48:32 +0000 Pulmoner Arter, kalbin sağ taraftaki karıncık bölgesinden (sağ ventrikül) akciğerlere kirli kanı taşımakta olan akciğer atardamarıdır. Pulmoner hipertansiyon, pulmoner arterlerde bulunan ve kalbin sağ boşluğunda (sağ atr Pulmoner Arter, kalbin sağ taraftaki karıncık bölgesinden (sağ ventrikül) akciğerlere kirli kanı taşımakta olan akciğer atardamarıdır. Pulmoner hipertansiyon, pulmoner arterlerde bulunan ve kalbin sağ boşluğunda (sağ atrium ile sağ ventrikül) kan basıncının normal düzeyinden daha yüksek olmasıdır. Bu durum genelde her yaşta görülebilir ama daha çok genç yaşlarda başlar. Bayanlarda erkeklerden iki kat daha fazla görülmektedir. Pulmoner hipertansiyon gittikçe ilerleyen bir hastalık türüdür.Bu hastalığın sonu ölüm ile sonlanabilir. Günümüzde bu hastalığın kesin bir tedavi yöntemi bulunamamıştır. Ancak hastalığın ilerlemesinin önüne geçilebilir. Kişinin şikayet ve rahatsızlıkları azaltılabilir. Hayat kalitesi daha iyi olabilir.


Pulmoner Arterler Neden Daralır

Pulmoner hipertansiyona sebebi hala bilinememektedir. Akciğer damarlarının içini kaplamakta olan hücre tabakasının (endotel hücreleri) bazı özelliklerini kaybetmesi ve hasar alması sonucunda hastalığın başlamış olduğu ve endotel hücrelerin damar  duvarlarındaki düz kas hücrelerini uyarır ve düz kasların normalinden daha fazla kasıldığı ve damarların oldukça fazla büzülmesidir. Bu hastalık türünde damarların duvarlarındaki hücreler büyüyerek çoğalırlar ve damar duvarında bağ doku oranı artar (fibrozis) olur. Bu durumda damar duvarı kalınlaşır ve damar içi daralır. Tüm bu farklılıklar sonucunda ise damarlardan kan geçici oldukça zorlaşır. Pulmoner artere kan pompala bilen sağ ventrikül gitgide daha fazla basınç ile kan pompalamak zorunda kalmaktadır. Bu durumdan sonra  sağ ventrikül zamanla genişleyerek pompa yapma özelliği azalmaktadır. Akciğerlere giden kan oranı da azalmaktadır.  

Pulmoner ArterPulmoner Hipertansiyon Nasıl Gelişir

Bu hastalık başladığında pulmoner arterin ince dalları olarak bilinen pulmoner arterioller ile kapillerler yani (kılcal damarlar) tıkanır yada daralır. Tıkanma ve daralmalar sonucunda ise kan akımına karşı direnç yükselmeye başlar. Kalbin sağ ventrikülü de bu yükselen dirençli damarlara kan pompalamak zorunda kalırlar ve oldukça şiddetli bir şekilde kasılarak kan pompalar. Fakat sağ ventrikül devamlı yüksek dirence karşı çalışmak zorundadır. Zaman ile sağ ventrikül hem kan pompalama gücü azalır hemde genişler ve sağ kalp yetmezliğine yol açar.

Pulmoner Arterin Belirtileri Nelerdir
 • Hastalığın ilerlemesi sonucunda ciltte morarma ve dudaklarda kuruma görülür.
 • Nefes darlığı: ilk başta egzersiz ile meydana gelen nefes darlığı hastalık ilerlemeye başlayınca dinlenirken bile görülür.
 • Ayak bileklerinde oluşan şişlik zaman ile bacak ve karın bölgesinde ortaya çıkmaktadır.
 • Bitkinlik ve çok çabuk yorulmak
 • Çarpıntı hissi ve kalp hızının artması
 • Bayılma ve baş dönmesi
 • Göğüs ağrısı ve göğüste sıkışma hissi
Bu belirtiler yavaş, yavaş ortaya çıkarak her hastada bütün belirtiler aynı biçimde olmamaktadır. İlk başlarda aylar boyunca fark edilmemektedir.

Pulmoner Arter Tanı

Doktor hastayı dinledikten ve muayene ettikten sonra pulmoner arter teşhisini koymaya yardımcı olacak birtakım testler isteyebilir. Bunların arasında:

Akciğer tomografisi: Akciğerin kendine ait olan hastalıkların tanımlanmasında kullanılmaktadır.

Göğüs Röntgeni: Bu görüntüleme testi sayesinde doktora kalp ile akciğerlerin genel büyüklük, yapısı ve şeklini inceleme olasılığı tanımaktadır. 

Altı Dakika Yürüme Testi: Oldukça basit bile görünse hastayı izleme ve tedaviye verdiği cevabı değerlendirmek amacı ile önemli bir testtir. Basit olmasından dolayı tekrarlanabilir bir testtir. 

Elektrokardiyogram (EKG): Kalbin elektriksel ak]]> Arter Basıncı https://www.arter.gen.tr/arter-basinci.html Sat, 01 Dec 2018 12:09:31 +0000 Arter basıncı; kalbin kan pompalaması sonucu olan aort ve arteriyel damarların her birine uygulanan basıncı verilen isimdir. Bu basıncı ölçmek için mmHg ölçü birimi kullanılmaktadır. Sistolik basınç sol ventrikülün aorta ka Arter basıncı; kalbin kan pompalaması sonucu olan aort ve arteriyel damarların her birine uygulanan basıncı verilen isimdir. Bu basıncı ölçmek için mmHg ölçü birimi kullanılmaktadır. Sistolik basınç sol ventrikülün aorta kan pompalamasıyla damar içindeki basıncın en yüksek olduğu basınca denir. Sol ventrikülün tekrar kan dolması için gevşemesiylede disatolik basınç oluşur. Bu durumda ise damar içindeki basınç düşecektir. Bu basınçlar arter basıncının ölçülmesinde iki değerdir. Arter basıncının yüksek seviyelere gelmesiyle arteriyel hipertansiyon denilen durum görülecektir. Sistolik basınç halk arasında bilinen ismi büyük tansiyon, disatolik basıncın halk arasında bilinen ismi ise küçük tansiyondur. Yetişkin bir bireyde arter basıncı 140-90 mmHg  veya 100-70 mmHg arasında olmalıdır. Halk arasında 14'e 9 şeklinde ifade edilmektedir. Bu basıncın üzerine çıkılmasıyla hipertansiyon oluşmaktadır.

Arter basıncının yükselmesinin nedenleri;
 • Hormonlar nedeniyle yükselebilmektedir; ostrojen hormonu, feokromasitoma, cushing hastalığı gibi nedenlerden dolayı arter basıncı artmaktadır ve hipertansiyon görülmektedir.
 • Böbrek rahatsızlıkları arter basıncını etkilemektedir; böbrek damarlarındaki tek ve çift taraflı daralmalar, böbrek kistleri, böbrek tümörleri ve nefritler arter basıncının artmasına neden olmaktadır.
 • Kalp ve damarların sebep olduğu hipertansiyon nedenleri ise aort damar yetmezliği, damarlarda daralma, mitral kapak yetmezliği, sol ventrikülün düzensiz çalışması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır.
 • Kadınlarda hamilelik döneminde, merkezi sinir sistemi hastalıklarında ve bazı ilaçların yan etkisi olarak da hipertansiyon oluşabilmektedir.
Arter basıncı ölçümü,

Kişinin yatar pozisyonda olması ve en az 5 dakika boyunca fazla hareket etmemesi sonucun doğruluğu açısından önemlidir. İlk ölçümde değer normal değerlerin üstünde çıkmışsa bir kaç dakika arayla tekrar ölçülmesinde fayda vardır. Hipertansiyon önlem alınmazsa ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Kör kalma, felç, kalp yetmezliği, kol ve bacaklarda istemsiz hareketlerin olması gibi birçok olumsuz duruma neden olabilmektedir. İlgili polikliniklere başvurularak gerekli tedavilerin yapılması çok ciddi rahatsızlıkların önüne geçilmesinde faydalı olacaktır. 

Arter BasıncıArter basıncını dengelemek,
 • Her insanda aynı ilaç aynı etkiyi göstermeyeceğinden hipertansiyon ilaçları kullanırken iyi bir hekimin tedavisi sonucu verdiği ilaçları kullanmak gerekmektedir.
 • Hipertansiyon kişisel duygularla yakından ilişki bir hastalıktır, bu hastalığı bulunan kişiler çok fazla sinirlenmemeli ve stresten uzak kalmalıdırlar.
 • Arter basıncı böbrek hastalıklarıyla ilgili olduğundan dengede tutmak için tuz kullanımı azaltılmalı, damar daralmalarını önlemek maksadıyla obeziteye karşı önlem alınmalıdır.
 • Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan hafif egzersizler ve dengeli beslenme her hastalıkta ve rahatsızlıkta önerilen şeylerdir. Arter basıncı düşmesinde egzersizlerin çok faydası vardır.
]]>
Arter https://www.arter.gen.tr/arter.html Sun, 02 Dec 2018 09:04:24 +0000 Arter, Arter bir tıp terimidir. Türkçe anlamı atardamardır. Arteri inşaat sektöründe yol tarif ederken ana yol yerine nan arter diye bahsederler fakat asıl gerçeği tıp terimi ve atardamar anlamındadır. Atardamarlar kalpten pompa Arter, Arter bir tıp terimidir. Türkçe anlamı atardamardır. Arteri inşaat sektöründe yol tarif ederken ana yol yerine nan arter diye bahsederler fakat asıl gerçeği tıp terimi ve atardamar anlamındadır. Atardamarlar kalpten pompalanan kanı taşıyan boru sistemi olarak tanımlanır. Beyin, kaslar, bacaklar, karaciğer, deri ve karın içindeki tüm organlar (mide, bağırsak, karaciğer, dalak, böbrekler vb.) arter (atar damarlar) yoluyla taşınan kandan oksijen alır ve beslenirler. Periferik arter, kalp dışındaki diğer tüm doku ve organlara giden atardamarların kısmen veya tamamen tıkanmasına verilen genel isimdir. Arterler vücudumuzda özelikle ön kol, el bileği, el,parmak, ayak bileği ve ayak gibi organlarımızda cilt altında yüzeye doğru yakın ilerler. Bu bölgede olabilecek açık yaralanmalarda (trafik kazaları, kesici, delici, cam vb gibi) bu tür yaralanmalarda önemli kanamalara yol açabilir. Kanamalarda vücudun savunma mekanizması devreye girerek kanamanın hava ile temas edince faaliyete geçerek ve damar ucunu büzerek kanın pıhtılaşmasını sağlar. Ancak bu tür arter (atar damar) kanamaları olduğu için müdahale edilmelidir. Kalbin her atışında kan pompalanır ve kanama norma kesiklerden daha çok kanama yapacağından kanamaya müdahale edilmelidir. Hastanın kendisi veya yanında olan bir kişinin tampon yaparak kanamanın daha çabuk pıhtılaşarak durmasına yardımcı olunabilir. Arterinde görevi vücuda kan taşıyarak vücuttaki bütün organları besleyip organların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Arterlerin zarar görmesi tıkanması  organlara kanla beraber yeterli miktarda oksijen taşınmaması organlarda bir takım zarar görerek yeterli çalışamazlar. Arter (atar damar) kanı kalpten alarak vücudun farklı bölümlerine taşırken, toplardamarlar vücudun faklı bölümünden kanı alıp kalbe taşırlar. Pulmoner arter kirli kanı, pulmoner ven temiz kanı taşır. Vücuttaki en büyük damar kanın kendisi aracılığıyla pompalanmasını sağlayan aort atardamardır. Bir takım kalıtsal hastalıklar (şeker, tansiyon gibi) hastalıklardan dolayı arterlerde sertleşme olarak damar tıkanmasına neden olur. Damar sertli kalbe gide arterlerin tıkanmasına neden olur ve kalp krizine neden olabilir.

ArterArter ile İlgili Hastalıklar: Periferik arter hastalığı ve koroner arter hastalığı arter hastalıklarına örnektir. Periferik arter hastalığı arterlerin yani atardamarların damar sertliği nedeniyle kısmen veya tamamen tıkanması ile oluşan hastalıklardır. Damar sertliğine neden olan faktörler periferik arter hastalığına da sebep olmaktadır. Periferik arter hastalığı aslında çok büyük belirtiler göstermese de bazı insanlarda belirtiler gösterebiliyor. Çok ciddi durumlarda istirahat ederken ayaklarda ağrı bile yapabiliyor. Bunun nedeni bacaklara ulaşan atardamarların tıkanıklığı yüzünden bacakların yeteri kadar oksijen ve kanla beslenemiyor olmasıdır. Ayrıca bir başka arter hastalığında kalbi besleyen atardamarlar yavaş yavaş daralırlar bunun sonucunda koroner arter hastalığı oluşur. Tek farkları periferik arter hastalığının kalp damarları hariç diğer bütün damarlarda meydana gelebiliyor olmasıdır. Bu hastalıkları meydana getiren faktörler hemen hemen aynıdır. Her iki hastalık görüldüğünde de uzman bir doktora danışılması gereklidir. 
]]>
İliak Arter https://www.arter.gen.tr/iliak-arter.html Mon, 03 Dec 2018 08:09:37 +0000 İliak Arter,  bacakta bulunan damar hastalığıdır. Bacaklara giden atar damarın daralması veya tıkanması sonucu bu hastalık oluşur. En belirgin ve bilinen belirtisi damar sertliğidir. Damar tıkanıklığına sebep olan başl İliak Arter,  bacakta bulunan damar hastalığıdır. Bacaklara giden atar damarın daralması veya tıkanması sonucu bu hastalık oluşur. En belirgin ve bilinen belirtisi damar sertliğidir. Damar tıkanıklığına sebep olan başlıca nedenler; yüksek kolesterol, şeker hastalığı, sigara, egzersiz yaşam ve yaşlılıktır. Bayanlara oranla erkeklerde daha çok görülür. Hastalık sebebi ile bacaklara ve ayaklara giden kan akımı yavaşlar ve zaman içinde ilerleyen hastalık damar tıkanıklığı ile son bulur, hastanın şikayetleri artar. Bu sırada kan iletimi sağlamak için ana damardan yan yollar açılır. Bu durum hastanın şikayetleri ile aynı orantıdadır. Başlangıçta çoğu zaman belirti göstermeyen bu rahatsızlık zamanla kalp tıkanıklığına bile sebep olabilir. 

İliak Arter Belirtileri,
 • Genellikle yürüme, koşma, merdiven çıkma sonucu bacaklara iletilen kan basıncı nedeni ile kramp şeklinde ağrılar görülür. Yürümekle başlayan bu ağrı yürüme fiili durdurulduğunda en fazla 5 dakika sonra geçer.  
 • İstirahatte bile ağrıların kendini göstermesi. 
 • Daha ileri safhalarda ise ayak parmaklarında yaralar ve kangren oluşur.
Bazı hastalarda ise bu şikayetlerin hiçbiri gerçekleşmez. Bu durumun sebebi hastalığın henüz ilerlememiş olmasıdır. 

İliak Arterİliak Arter Tanısı,

Hastanın şikayetleri dinlenir ve damar muayenesi yapılır. Diz arkası yada ayak iç bilek damarlarında damar nabzı az yada alınamaz durumdadır. Bunun yanı sıra kan kolesterol testleri de yapılır. Bu hastalık ile ilgili en güvenilir yöntem Doppler cihazı ile yapılan renkli ultrasondur. Damar tıkanıklığı ne derece ilerlemiş anlamak için bilgisayarlı tomografik anjiografi yapılır. Bu yöntem böbrek rahatsızlığı bulunanlara uygulanmaz. 

İliak Arter Tedavisi,

Erken tanı döneminde egzersiz, kilo verme, varsa tansiyon ve şeker hastalığı tedavisi ve kolesterol düşürülmesi ile tedaviye başlanır. Tedavinin en önemli basamağı yaşam tarzındaki değişikliklerdir. Örneğin; sigaranın bırakılması, yeme tarzındaki değişiklikler gibi. Etkileri 6 ay sonra gözlemlenebilir. Egzersiz etkileri en fazla 2 ay sonra görülür. Yürüyüşler bırakıldığında tekrar başa dönülür. 
]]>
Arter Kesisi https://www.arter.gen.tr/arter-kesisi.html Mon, 03 Dec 2018 17:07:30 +0000 Arter Kesisi, son derece önemli ve hızla ilk yardım uygulanması gereken yaralanma şeklidir. Arterler yani atardamarlar vücudumuza kan pompalayan dolaşım organlarıdır. Şiddetli basınç ile kalpten aldığı kanı tüm vücuda dağı Arter Kesisi, son derece önemli ve hızla ilk yardım uygulanması gereken yaralanma şeklidir. Arterler yani atardamarlar vücudumuza kan pompalayan dolaşım organlarıdır. Şiddetli basınç ile kalpten aldığı kanı tüm vücuda dağıtan damar ağına arter yani atardamar denir. En değerli ve yaşam açısından önemli arter ise karotis arterdir.

Arter Yaralanmasının Tespit Edilmesi:

Arterler genellikle cilt altında yüzeye yakın ilerlerler, bu sebeple yaralanmaları ve kaza sonucu hasara uğramaları olasıdır. Vücudumuzda genellikle ön kol, el bileği, ayak bileği, ayak gibi organlardaki arterler yaralanmalara en açık olan damarlardır. Bu bölgelerde oluşacak yaralanmalarda kesici veya delici aletlerle açılan yaralarda kan açık renkli parlak kırmızı renktedir. Arter kesisi sonucu oluşan kanamalar genellikle basınçlı ve fışkırma şeklinde oluşur.

Arter KesisiArter Kesisi Durumlarında İlk Yardım:

Arter kesisi olduğu tahmin edilen bölgede kanamanın büyüklüğüne bağlı olarak ilk yardım uygulanır. Bu; yara yerine küçük bir pamuk ile basınç yapmaktan, uygulanacak bölgedeki tahribata göre turnike yapmaya kadar farklılık gösterebilir. Kesi ya da kanama küçük bir alanda ve basıncı az ise sadece bir parça temiz bez yardımı ile basınç uygulanarak durdurulabilir. Kanama olan bölgeye havlu tipi veya pamuk türevi biz bezle basınç yapmak tavsiye edilmez. Bu durum bezin sıvıyı çeker olması sebebi ile kanamayı durdurmak yerine kanı içine çekeceğinden daha çok kan kaybına sebep olabilir. İçeriğinde naylon katkısı olan kumaşlar tercih etmek daha doğru olur.

Kanama geniş bir alanda ve şiddetli ise, kanamanın olduğu bölgeden yaklaşık dört parmak üstüne turnike uygulamak gerekir. Turnike uygulanacak bölge kanama olan alandan çok uzak veya çok yakın olmamalıdır. Turnike uygulanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu turnikenin belirli aralıklara sıkılıp gevşetilmesi çok önemlidir. Yapılan turnike sürekli sımsıkı bağlı bırakılırsa, turnike uygulanan bölgede kangren oluşabilir.

Arter kesiği olduğundan şüphelenilen bölgede ayrıca kemik kırığından veya çatlağından şüpheleniliyorsa, organ önce atel yardımı ile sabitlenmeli ve daha sonra hızla kanamaya müdahale edilmelidir.

Arter kesikleri ciddi yaralanmalardır ve mutlaka zaman kaybetmeden tıbbi yardıma başvurmak şarttır. İlk yardım uygulayacak kişinin mutlaka eğitim almış olması gerekmektedir aksi halde istenmeyen sonuçlara yol açabilir. 
]]>
Koroner Arter https://www.arter.gen.tr/koroner-arter.html Tue, 04 Dec 2018 12:05:48 +0000 Koroner Arter, genellikle damar sertliği "Ateroskleroz" ismiyle bilinen bu damar hastalığı ile bağlantılı olarak kalbin beslenmesinde yardımcı olan atar damarların yavaş bir şekilde daralması sonucunda "koroner arter hastalığı" Koroner Arter, genellikle damar sertliği "Ateroskleroz" ismiyle bilinen bu damar hastalığı ile bağlantılı olarak kalbin beslenmesinde yardımcı olan atar damarların yavaş bir şekilde daralması sonucunda "koroner arter hastalığı" meydana gelmektedir. Bu hastalığın başlaması ile koroner damarlarında ilk başta kolesterol ve diğer bazı maddelerin birikmeye başlaması sebebi ile tıkanıklık ve darlıklar oluşmaktadır. Bu durumun sonucunda ise, kalbin beslenmesi bozulmaya başlar ve kalbin düzenli olarak hem ritmik çalışmasında hem de kasılmasında bu hastalığın ciddiyeti ile alakalı olarak bozukluklar meydana gelmektedir. Çoğunlukla yetişkinlerde meydana gelen koroner arter hastalığı özellikle kalp yetersizliğine ya da kalp krizine sebep olmasından dolayı, ülkemizde hatta bütün dünyada en sık iş gücü kayıplarına ve ölüme neden olmaktadır. 

Koroner Arter Hastalığının Oluşmasını Tetikleyen Risk Faktörleri Nelerdir, aslında bu hastalığın tam olarak sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Fakat birden fazla risk faktörü varlığında bu hastalık daha erken ortaya çıkmakta ve çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu risk faktörlerinin başında erkeklerin 45 yaşın üzerinde, kadınlarda ise menopoz ve 55 yaşın üzerinde olması söylenebilir. Ancak koroner arter hastalığı kadınlara oranla erkeklerde daha sık olarak görülmektedir. Kişinin çok uzun süreli olarak yaşamış olduğu stres özellikle koroner arter hastalığının ortaya çıkmasını tetiklemektedir. Kişinin uzun yıllardır sigara kullanması, hipertansiyon rahatsızlığı ve hayırlı kolesterol ismi ile bilinen düşük kolesterolde damar tıkanıklığını büyük ölçüde tetiklemektedir. Lanetli kolesterol ismi ile bilinen yüksek kolesterol ve şeker hastalığı hatta spor yapmaması halinde normal kilosunun üzerinde olan şişman ve hareketsiz kişilerde koroner arter hastalığını tetiklemektedir. 

Koroner ArterKoroner Arter Hastalığının Ortaya Çıkış Şekilleri Nasıldır, 
 • Gizli Kalp Hastalığı, tıp dilindeki ismi sessiz iskemi olarak bilinen bu rahatsızlık özellikle damar tıkanıklığından kaynaklı olarak kalp bölgesinin yeterli derecede beslenemediği zaman ortaya çıkan durumdur. Koroner arterlerde ortaya çıkan tıkanıklığın kişide herhangi bir şikayete neden olmamasına sessiz iskemi denmektedir. Bu tip hastalarda genellikle kalbin beslenme şeklinde ortaya çıkan etkilenmelerden dolayı herhangi bir şikayete yol açmaz. Ancak sessiz iskemi rahatsızlığında hastaya uygulanan efor testi, anjiyografi, kalp sintigrafi ve koroner BT uygulamasından sonra koroner arter hastalığı tespit edilebilmektedir.
 • Ani Kalp Krizi Durumu, özellikle koroner arter damarlarının tam olarak tıkanması sonucunda kişide uzun süreli ve çok şiddetli göğüs ağrısı ortaya çıkar. Kalp krizi kişi gece uyurken, istirahat halindeyken, efor esnasında ya da yaşanan ani travmalar sonucunda başlayabilmektedir. Kalp krizi anında kişinin göğsünde yanmalar ve baskı şeklinde ağrılar ortaya çıkmaktadır. Yanma çoğunlukla kişinin her iki göğsünün ortasında, nadiren sağ göğsünde, bazı zaman sol göğsünde hatta her iki göğsünden boynuna, sırtına ve alt çeneye yayılabilmektedir. Göğüs ağrısı kusmaya, baş dönmesine, soğuk şekilde terlemeye, bayılma ve özellikle bilinç kaybına neden olabilmektedir. 
 • Ritm Bozukluğu, kalp damarında tıkanıklık bazı zamanlarda kendisini ritm düzensizliğine sebep olarak ele vermektedir. Fakat ritm düzensizlikleri kişinin kalp damarlarının çok az bir kısmındaki tıkanıklık sonucunda meydana gelmektedir.
]]>
Koroner Arter Hastalığı https://www.arter.gen.tr/koroner-arter-hastaligi.html Wed, 05 Dec 2018 08:47:58 +0000 Koroner Arter Hastalığı, kalp adelesini besleyen ve koroner arter olarak bilinen atar damarların daralma yada tıkanması sonucu kan akışının kesilmesine bağlı olarak meydana gelen hastalığa denir. Bu hastalığın nedeni ise halk Koroner Arter Hastalığı, kalp adelesini besleyen ve koroner arter olarak bilinen atar damarların daralma yada tıkanması sonucu kan akışının kesilmesine bağlı olarak meydana gelen hastalığa denir. Bu hastalığın nedeni ise halk arasında damar sertliği olarak bilinen "ateroskleroz"dur. Bu hastalığın en önemli özelliği ilerde insan hayatını tehdit eden kalp krizlerine neden olabilir. Koroner arter hastalığı teşhisi konulan bir hastanın hemen tedavi süreci başlamalıdır. Hasta teşhis sonrası ciddiye almaz ise hayati tehlikeler ile karşılaşabilir.

Koroner Arter Hastalığı Kimlerde Görülür

Bu hastalığa ait belirtiler genellikle 40 yaş ve üstünde görülmektedir. Fakat geçmişte aile hikayesinde bu hastalıkla karşılaşmış ve biyolojik olarak çocuklara da geçmişse genç yaşlarda görülme olasılığı vardır. Erkeklerde kadınlara göre 4 kat daha fazla görülmektedir.Kadınlarda menopoz döneminden sonra görülme oranı 2 katına çıkmaktadır yani bu hastalık kadınlarda 60-70 yaşları arasında daha sık görülür.

Koroner Arter HastalığıKoroner Arter Hastalığı İçin Risk Faktörleri Nelerdir

Düzeltilebilir risk faktörleri: Sigara kullanımı, hipertansiyon, kolesterol seviyeleri, fiziksel hareket azlığı, alkol tüketimi ve stres.

Düzeltilemeyen risk faktörleri: Yaşlılık, cinsiyet ( erkek ), ailede geçmiş yıllarında 55 yaşından önce koroner arter hastalığına yakalanmış olması ve şeker hastalığı. Peki korunma yolları nelerdir
 • Sigara en ciddi faktörlerden birisidir. Sigara içilmemesi ve sigara içilen ortamlardan uzak durulması kişi için çok önemli ve hastalık gidişatı açısından ciddi bir şekilde fayda sağlayacaktır.
 • Kolesterol hastası ise uzman bir diyetisyen kontrolünde diyet yapması dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra ilaç tedavisi de görmesi gerekmektedir.
 • Her gün düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmalıdır. Yürüyüş kişi için hastalıktan korunmada Önemli bir rol oynar.
 • Kesinlikle aşırı kilodan kaçınılmalıdır, kütle boy endeksi normal seviyeye taşınmalıdır.
 • Stresli bir yaşantıdan uzak durmaya çalışmalıdır.
Koroner Arter Hastalığı Tedavisi Nasıl Planlanır

Bu hastalıkta tedavi planı kişiye özeldir. Tedavi planı, hastada görülen belirtiler, hastalıklı olan damar sayısı, hastalığın ciddiyet ve şiddeti, damarın darlık derecesi, hastanın yaşı gibi değişkenlere göre kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanlarınca değerlendirilerek karar verilir. Bu nedenle her hastanın özle şartlarına göre belirlenir.

Koroner Baypas Ameliyatı Sırasında Yapılacak İşlemler Nelerdir

Hastaya ameliyat sabahı anesteziye yardımcı olmak amacı ile bazı ilaçlar verilebilir.Hastaya idrar sonrası boyun katerleri takılır ve damar yolu için kanüller yerleştirilir, enfeksiyondan korunmak için antibiyotik verilir. Sonrasında göğüs de yukarıdan aşağıya doğru dik bir kesi bölgesi açılır. Damarlar ve damar yolları açılır, heparin adı verilen pıhtılaşmayı önleyici ilaç verildikten sonra kalp ve akciğer işlevlerinin devam ettirmesi için makineye bağlanır. Böylece koroner arter hastalığı baypas ameliyatına başlanır ve sürekli olarak hastanın kanama, oksijen kontrolü yapılır.
]]>
Periferik Arter Hastalığı https://www.arter.gen.tr/periferik-arter-hastaligi.html Wed, 05 Dec 2018 18:44:10 +0000 Periferik Arter hastalığı, kollara, bacaklara, iç organlara kan akışını sağlayan atardamarların damar sertliği nedeniyle kısmen veya tamamen tıkanması ile oluşan bir hastalıktır.  Periferik arter, periferik damar hastalığ Periferik Arter hastalığı, kollara, bacaklara, iç organlara kan akışını sağlayan atardamarların damar sertliği nedeniyle kısmen veya tamamen tıkanması ile oluşan bir hastalıktır.  Periferik arter, periferik damar hastalığının terim anlamıyla kullanılmış halidir. Kan damarlarının bakteriyel olmayan iltihabi durumu ve bundan başka birçok hastalık sebebiyle vücuttaki kan damarları zarar görerek periferik damar hastalığını oluşturabilir. Kan damarlarının direkt hasarlanması periferik damar hastalığına sebebiyet verebilir. Kan pıhtılaşmasını artırıcı durumlar veya daha önceden geçirilmiş cerrahi bir girişim anında kan damarlarında meydana gelen yaralanmalar da periferik damar hastalığına neden olabilir. Periferik arter, erkeklerde bayanlara istinaden daha fazla görülen bir durumdur. Periferik damar hastalığını meydana getiren risk faktörleri damar sertliğini meydana getiren faktörler ile aynıdır. Kötü kolesterol ve trigliserit değerinin kanda yüksek olması ve iyi kolesterol değerinin kanda düşük olması başlıca faktörlerdendir. Şeker hastalığı, sigara kullanımı, hipertansiyon, kronik böbrek yetersizliği, aşırı kilo veya obezite de periferik damar hastalığını meydana getiren faktörlerdendir. Ayrıca ailede hipertansiyon öyküsü ve ailede damar sertliğine bağlı hastalık öyküsü de periferik damar hastalığını belirleyen faktörler arasındadır. 

Periferik damar hastalığı olan hastaların hemen hemen yarısında belirti gözlenmez. Fakat hastalık belirtisi görülen bireylerde ise en sık görülen belirtilerden biri yürüme ile birlikte meydana gelen fasılı bacak ağrısıdır. Başka bir kuvvetli belirtisi sadece ileri vakalarda görülen istirahatte bacak ağrısı görülmesidir. İstirahat ağrısı, damar tıkanıklığının çok ileri düzeyde olduğu zamanlarda ve istirahat ederken bile damarların bacaklara yeterince kan ve oksijen ulaştıramamasından kaynaklanır. Ağrı genelde ayakları etkiler ve gerçekten ciddi bir ağrıdır. Ağrısı bazen dayanılmayacak seviyeye kadar çıkabilir. Ağrı özellikle geceleri hasta sırt üstü yattığı zamanlarda daha da artar. Bunların yanında bacaklarda uyuşukluk olması, baldır kaslarının çapının ve kuvvetinin giderek azalması, bacaklarda ve ayaklarda üşüme hissi duyulması, ayaklarda renk değişikliği gerçekleşmesi (havaya kaldırdığında soluk, yere indirdiğinde koyu kırmızı renk olması), ayak sırtındaki tüylerin dökülmeye başlaması, ayak tırnaklarının kalınlaşması gibi belirtiler de periferik damar hastalığının belirtilerindendir. Hastalığın çok ciddiye gittiği durumlarda ayakta açık yaraların oluşması ve ayak parmaklarından başlayan gangren görülmesi gibi durumlar da damar tıkanıklığı yüzünden oluşmuş durumlardır. Zaten damar tıkanıklığı kısaca periferik damar hastalığı yani periferik arter demektir.

Periferik Arter HastalığıPeriferik Arter Hastalığı Cerrahi Tedavisi: Periferik damar hastalığının cerrahi tedavisi için uygulanan cerrahi yöntemler arasında periferik bypass işlemleri ve endarterektomi bulunmaktadır. Damar içinde tıkanıklığa neden olan uzun segmentli lezyonlar cerrahi tedavi gerektiren bir durumdur. Bunun yanında birden fazla darlık içeren damarlar ve uzun segmentli ciddi darlıklar da cerrahi tedavi gerektirir. Bypass cerrahisi, vücuttan alınan bir toplardamar veya sentetik bir damar ile tıkalı alanın öncesinden sonrasına oluşturulan yan bir kol ile kan akışının yeniden temin edilmesini sağlamaktır. Endarterektomi işleminde amaç ise kol veya bacaklara giden damarlarda tıkanıklığına neden olan plakların temizlenmesidir. Periferik damar hastalığı, bazı ilaçlar ile de tedavi edilebilir. Fakat ilaç ile tedavi edilebildiği zamanlar, hastalığın çok ilerlememiş olduğu zamanlardır.
]]>
Arter Hastalığı https://www.arter.gen.tr/arter-hastaligi.html Wed, 05 Dec 2018 19:49:29 +0000 Arter hastalığı, Oldukça yaygın olarak görülen bu hastalıkla kişinin kalbine giden kan ve oksijeni taşıyan ince damarların artarak daralmasına neden olur. Daha çok kişilerin çok yağlı maddeleri sürekli olarak tüketmesi dur Arter hastalığı, Oldukça yaygın olarak görülen bu hastalıkla kişinin kalbine giden kan ve oksijeni taşıyan ince damarların artarak daralmasına neden olur. Daha çok kişilerin çok yağlı maddeleri sürekli olarak tüketmesi durumunda ortaya çıkar. Özellikle günümüzde çok sevilerek tüketilen tereyağları, yıllar sonra kişilerde damarlarda arter hastalığının başlamasına neden olabilmektedir. Arter hastalığıyla birlikte küçük damarlar tıkandıkça bu damarlar içerisinden geçen kan miktarı azalır ve kalp, vücuttaki kanı tam olarak pompalayamaz. Bu nedenle hastalık kişilerde ciddi olarak göğüs ağrısına neden olur. Arter hastalığı ortaya birçok nedene bağlı olarak çıkar. Bu nedenle bu hastalığın sadece yağlardan kaynaklandığını söylemek yanlış olacaktır. Arter hastalığı, kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Çünkü bu hastalık tedavi edilmediği zaman diğer damarlarda da başlayarak kişinin ileri ki zamanlarda kalp krizi geçirmesine ya da kalp krizi riskinin artmasına neden olabilmektedir. Bu durumda sorunun hayati tehlike taşıması, acilen tedavilerin yapılmasına ihtiyaç duyurmaktadır. Eğer birazdan sayacağımız belirtiler sizlerde de görülüyorsa bu durumda zaman kaybetmeden doktorunuza giderek sorunun varlığını araştırın. 

Arter HastalığıArter hastalığı belirtileri:
 • İnsanlarda ciddi göğüs ağrıları olur. Bu durum insanlarda bazen ara ara meydana gelse bile bazı insanlarda sürekli olarak görülür. Göğüs ağrısı, arter hastalığı ya da  diğer hastalıklar nedeniyle olsa bile eğer kalpten kaynaklanıyorsa ciddi bir şekilde kalp krizini  tetikler. Bu nedenle göğüs ağrısının nedenini araştırın.
 • Bu durumun bir diğer nedeniyse insanlarda ara ara sıkışma hissinin görülmesidir. Bu arter hastalığı belirtisi aslında her arter hastasında görülse bile aslında ilk safhalarda görülmeyebilir. Çünkü kişide damarlar tam olarak tıkanmadığı sürece bu belirti ortaya çıkmaz. 
 • Kişide sürekli olarak soğuk terlemesi titreme ve bulantı durumlarının meydana gelmesi ve bu belirtiyle birlikte diğer belirtilerin de soruna eşlik etmesi, ciddi bir şekilde arter hastalığı belirtisidir. Bu belirti arter hastalığı şüphesi olan insanlarda özellikle dikkat edilmelidir. 
 • Ara ara kalp çarpıntıları meydana gelir. Bu belirti aslında diğer insanlarda da  sorun olmasa bile meydana geldiği için genellikle hastalar tarafından net bir şekilde ayırt edilemez. Yani kalp çarpıntısı her ne kadar arter hastalığı belirtisi olsa bile aslında bu durumun farkına varılamaz.
Arter hastalığı neden oluşur

Arter hastalığının çok sayıda nedeni bulunmaktadır. Bu hastalık, özellikle daha önceden de belirttiğimiz gibi aşırı olarak doymamış yağların tüketilmedi durumunda ortaya çıkmaktadır. Hayvansal yağlar, insan vücudunda kan içerisinde çözünemez ve arter hastalığı başta olmak üzere birçok kalp ve damar hastalığına neden olur. Bu nedenle aşırı yağların arter hastalığının önemli bir nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastalığına neden olan bir diğer neden ise insanların sürekli olarak aşırı bir şekilde sigara tüketmeleridir. Sürekli olarak tüketilen sigara, sadece kalp damarlarında değil, diğer birçok damar içerisinde plaklaşmaya neden olur. Bu plaklar, direk olarak kişilerde damar hastalıklarının oluşmasına neden olur. Bunların yanında aşırı şişmanlığın arter nedeni olduğunu bilmelisiniz. Aşırı kilolu insanlarda kolesterol ve diğer maddeler biraz daha fazla olduğundan arter hastalığı da çok görülür. Bunların yanında fiziksel aktivitelerin azlığı, menopoz, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, yaş, cinsiyet ve genetik yatkınlık gibi nedenler insanlarda arter hastalığı nedenleri arasındadır.
]]>
Nabız Alınan Arterler https://www.arter.gen.tr/nabiz-alinan-arterler.html Thu, 06 Dec 2018 12:50:30 +0000 Nabız Alınan Arterler, Nabız; Kalbin hızını yansıtır yani kalbin 1 dakika içinde kaç kere kasıldığını gösterir. Kalp her atışında bir miktar kanı aort (ana atardamar) ve daha sonra ondan ayrılan dallara yollar ve dama Nabız Alınan Arterler, Nabız; Kalbin hızını yansıtır yani kalbin 1 dakika içinde kaç kere kasıldığını gösterir. Kalp her atışında bir miktar kanı aort (ana atardamar) ve daha sonra ondan ayrılan dallara yollar ve damarların esneye bilme özelliğinden dolayı atardamarlarda buna bağlı bir esneme oluşur. Damar duvarları bu genişlemenin ardından elastiki olduğundan ötürü eski durumuna döner, ardından bir sonraki kasılma ile yeni bir basınç dalgası oluşarak tekrar genişler ve bu böyle canlının yaşamı boyunca devam eder gider. İşte bu genişleme, damarların yüzeysel seyrettiği yerlerde (kasık, el bileği, ayak dirseği, dirsek içi ve şakak gibi) nabız basıncı olarak hissedilir.

Atardamar; Atardamar veya diğer adıyla arter, kalpten vücudumuza kan taşıyan damarlardır. Pulmoner arter ve umblikal arterler dışında oksijenlenmiş kanı taşırlar. Vücuttaki dolaşım sistemi hayatın devam etmesi için son derece önemlidir. Tam olarak hücrelere besin ve oksijen taşınması fonksiyonunun yanı sıra, atık ve karbondioksitinde taşınması, pH düzeyinin düzenlenmesi ve protein, plazma ve bağışıklık sistem akışkanlığının sağlanması gibi fonksiyonları da vardır. Bunun yanında vücudumuzun çeşitli bölgelerinde nabız alınan atardamarlar bulunmaktadır. Bunlar şunlardır.

Nabız Alınan ArterlerNabız Alınan Arterler (atardamar);

Carotis Arter; Boyunda bulunan aynı zamanda şah damarı olarakta bilinen carotis arter de, 2005 yılında yayınlanan yönergede kalbe ciddi zararlar verildiği için nabız almak kaldırıldı. Önceleri, solunumu durmuş ve nabzının da olmadığı varsayılan kişilerde nabız kontrolü buradan yapılmaktaydı.

Brachialis Arter; Musculus teres majör tendonu’nun alt kenarında axillaris arterin devamı olarak başlayıp dirsek çukurunda radialis arter ve ulnaris arter olmak üzere iki uç dala ayrılarak sonlanan ve aynı zamanda nabız alınan damardır.

Radialis Arter; El bileğinde arteria radialis üzerinde alınan nabız.

Femoralis Atrer; Kasık bağının alt kenarında arteria iliaca externa’nın devamı olarak başlayıp, karın ön duvarının alt bölümü, perine derileri, kasık, kasık lenf düğümleri, uyluk kasları ve dış genital bölgelerine dağılmaktadır.

Poblitea Arter; Kan damarı diz arkasında yer alır,  diz eklemleri, baldır ve uyluk içindeki kaslara kan akımı sağlar.  Popliteal arter derinde olduğundan bur da nabzı elle hissetmek zordur.

Dorsalis Pedis Arter; Ayak bileği eklemi alt kenarı önünden itibaren tibialis anterior arterinin devamı olarak başlayıp, dalları aracılığıyla ayak sırtında dağıldıktan sonra birinci intermetatarsal aralığın üst ucunda birinci dorsal meta tarsal arter ve plantaris profun arter olmak üzere iki uç dala ayrılarak sonlanan arter.

Tibialis Posterior Arter; Tibialis anterior arterinden ayrılıp, m. popliteus ve diğer arter kolları ile birleşme yaparak diz eklemi ve üst tibiofıbular eklemde dağılan arterdir.
]]>
Arter Damarı https://www.arter.gen.tr/arter-damari.html Fri, 07 Dec 2018 08:23:22 +0000 Arter damarı, diğer bir adıyla atar damar, kalpten gelen kanı vücuda taşıyan damardır. Beyin, kaslar, kollar, bacaklar, akciğerler ve karın içindeki tüm organlar arter damarları ile taşınan kandan oksijen alır ve çalı Arter damarı, diğer bir adıyla atar damar, kalpten gelen kanı vücuda taşıyan damardır. Beyin, kaslar, kollar, bacaklar, akciğerler ve karın içindeki tüm organlar arter damarları ile taşınan kandan oksijen alır ve çalışmasını sağlar. Arter damarları dolaşım sisteminin ana elemanlarıdır. Akciğer atardamarı hariç diğer atardamarlar temiz kan taşırlar. Atardamarlarda kanın akış yönü merkezden etrafa doğru olmaktadır. Merkezden çevreye yayıldıkça çapları küçülmektedir. Çapı en büyük olan atardamar aort, çapı biraz daha küçük olan arter, daha sonra arteriol, en küçük noktada olanlara ise kapiller denir. Arter damarları genellikle vücudun derin kısımlarında bulunur. Buda dışarıdan olan çok derin olmayan kesiklerde fazla kan kaybını önler.

Arter DamarıArter damar hastalıkları

Arter damarlarında görülen rahatsızlık damar sertiliği yada diğer bir adıyla damar kireçlenmesi olarak görülür. Arter damarları nadiren pıhtılaşmaya bağlı olarak tıkanma olur. Genelde Burger hastalığı ve Takayasu hastalığı da damarların tıkanmasına neden olmaktadır. Bu hastalık herkeste görülebildiği gibi daha çok 50 yaş üstü kişilerde, sigara içenlerde, kolesterolü sürekli yüksek kişilerde, şeker hastalığı ve hipertansiyonu olan kişilerde görülmektedir. Arter damarlar vücudun neredeyse tamamına kan taşıdığı için tıkanma her yerde görülebilir. Hastalık tedavi edilmezse ölüm, felç yada uzuv kaybı olabilmektedir. Bu belirtiler;
 • Kalp bölgesinde kalp spazmı, kalp krizi yada göğüste ağrı yapabilir.
 • Boyun yada beyinde olursa görme ve konuşma bozukluğu yada felç olabilir.
 • Kolda olursa iş yaparken kolun çabuk yorulması ve ağrıması gibi belirtiler verir. Genellikle sol kolda görülür.
 • Bacakta olursa yürürken baldır bölgesinde ağrı olur.
Tedavi yöntemleri

Damar tıkanıklığı ilaçla yada cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. İlk etapta ilaç tedavisi uygulanmakta yakınmalar devam ederse cerrahi müdahaleye geçilmektedir. Kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar hastalığını seyrini geriye çevirebilmektedir. Arter damar tıkanıklığı olan kişiler yaşam beslenme alışkanlıklarını değiştirmeli, sigara içiyorsa bırakmalı ve düzenli egzersiz yapmalıdır. 
]]>
Arter Kan Gazı https://www.arter.gen.tr/arter-kan-gazi.html Sat, 08 Dec 2018 02:38:48 +0000 Arter Kan Gazı, kandaki karbondioksit oranını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Her derecedeki doktor kıdem farkı olmadan kan gazı sonuçlarını yorumlayabilir. Arter Kan Gazı İnceleme Endikasyonlar Arter Kan Gazı, kandaki karbondioksit oranını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Her derecedeki doktor kıdem farkı olmadan kan gazı sonuçlarını yorumlayabilir. 

Arter Kan Gazı İnceleme Endikasyonları:

Kişide var olan asit-baz dengesi bozukluğunun tanısı, takibi, tedavisi veya tedaviye yanıtının gözlenmesi.
Kişide var olan solunum yetmezliğinin tanısı, tedavisi veya tedaviye yanıt verip vermemesi durumu.
Ani gelişen ve sebebi açıklanamayan nefes darlığı, solunum sıkıntısı, solunumda durma, bilinç bulanıklığı gibi patojen durumların sebebinin araştırılması.

Arter Kan Gazı İncelemesi Nasıl Yapılır:

Arter kan gazı incelemesi; kan gazı ölçüm cihazları tarafından yapılır. Kan örneği steril bir şekilde alınmalı, taşınmalı ve cihaza yerleştirilmelidir. Kan örneği almak için en sık kullanılan yöntem; radial, brakial veya femoral artere küçük bir kesi atılması  ve küçük hacimli bir enjektörle bölgeye ponksiyon yapılmasıdır. Sık kan gazı tahlili istenen hastalarda radial artere bir katater yerleştirilmesi daha uygundur. Kan gazı için alınan örnek derhal incelenmeli asla bekletilmemelidir fakat örnek eğer bekletilmeli veya uzağa gönderilecekse; enjektör buz aküsü üzerinde tutulmalı ve bu şekilde taşınmalıdır fakat bu süre 30 dk geçmemelidir. 

Arter Kan GazıArter Kan Gazı Tahlilleri Nasıl Değerlendirilir:

Arter Kan Gazı sonucu belirli parametreler arasında ölçüm sonuçlarına bağlı olarak değerlendirilir ve hekim tanıyı bu şekilde koyar. Cihaza verilen materyalin steril olması bu açıdan çok önemlidir. Parametrik değerler bilinmezse kan gazı tayini yapmak mümkün değildir. PaO2  ve SaO2 oksijenlenmeyi, PaCO2 alveol ventilasyonunu, PaO2 ve PaCO2 alveol ve arter arasındaki oksijen farkını, ph ve PaCO2 HCO3 ise asit-baz değerini ölçmek için kullanılır. Arter kandaki PaCO2 un azalmasına hipoksemi denir. Hipoksemi sonucu dokuda oksijenlenmenin azalmasına ise hipoksi denir. 
]]>
Karotis Arter https://www.arter.gen.tr/karotis-arter.html Sat, 08 Dec 2018 02:58:59 +0000 Karotis Arter, vücutta bulunan en önemli arterlerden yani atardamarlardan biridir. Halk arasında şah damarı olarak da adlandırılan bu arter, beyne giden damar ağını besleyen yani beyni besleyen atardamardır. Karotis arterde meydana Karotis Arter, vücutta bulunan en önemli arterlerden yani atardamarlardan biridir. Halk arasında şah damarı olarak da adlandırılan bu arter, beyne giden damar ağını besleyen yani beyni besleyen atardamardır. Karotis arterde meydana gelecek herhangi bir tahribat ya da tıkanıklık çok ciddi hastalıkların oluşmasını sağlayabilir.

Karotis Arter Tıkanıklığı Sonucu Oluşan Hastalıklar:

Felç: Beynin herhangi bir bölgesine giden kan akımının geçici bile olsa bir süreliğine durması sonucunda oluşan hastalıktır. Felç hastalığı geçici olabileceği gibi çoğunlukla kalıcıdır. Halk arasında nuzül ya da inme olarak da tanımlanan bu hastalık tedavi edilmemesi durumunda kötü sonuçlar doğurabilir. 
Karotis arterde tıkanıklık sonucu hastada felç meydana gelmişse bunu tespit etmenin bir kaç yöntemi vardır. Bunların başında anjiyografi yöntemi gelmektedir. Bu yöntem ile tıkanıklığın olduğu bölge tespit edilir ve bölgeye hekimin ne şekilde müdahale edileceğine karar verilir. Hekim stent uygulamasına ya da cerrahi müdahaleye gerek görebilir. Uygulamanın şekli tıkanıklığın şiddetine veya bulunduğu bölgeye göre seçilir. 

Beyin Kanaması (anevrizma): Karotis arterde meydana gelebilecek bir hasar veya tıkanıklık sonucu damar içinde kan akışının sağlanamaması ve damar çeperinden beyin içine kan sızması durumudur. Beyin kanaması şüphesi ile hastaneye gelen bir hastaya derhal müdahale edilmeli ve gerekli tetkikler yapılmalıdır.

Karotis ArterKarotis Arter Hastalıklarında Tanı:

Karotis arter hastalıkları önemli hastalıklardır. Karotis arter beyni besleyen atardamar olduğu için hayati önem taşıyan bir damardır. Hastalarda bilinç kaybı, görüşde bulanma, bulantı hissi, konuşmakta zorlanma, üst ve alt ekstremitelerin kontrolünde zorlanma, günlük kolayca cevaplanabilecek soruların cevaplanamaması ( bugün ayın kaçı veya soyadınız nedir vb.) gibi durumlarda derhal hastaya müdahale edilmelidir. Karotis arterde bir tıkanıklık olup olmadığını doppler metodu, ultrasonografi ya da anjiyografi ile tespit etmek mümkündür.
Karotis arter hastalıkları ile noroloji ve nöroşirurji bölümü ilgilenmektedir.

Karotis Arter Hastalıklarında Tedavi:

Karotis arterde meydana gelen kireçlenme ve tıkanıklıklar sonucu meydana gelen hastalıkların tedavisinde en önemli yöntem cerrahi müdahaledir. Bunun için öncelikle hasta uzman bir hekim tarafından kontrol edilir ve bedensel parametreleri uygun olduğu anda cerrahi müdahale sağlanarak damardaki tıkanıklık açılır. Ameliyat sonrası hastayı hassas bir süreç beklemektedir. Hekimin sürekli kontrolünde aksatılmadan tedavi uygulanmalıdır.
]]>
Temporal Arter https://www.arter.gen.tr/temporal-arter.html Sat, 08 Dec 2018 21:34:37 +0000 Temporal arter, beyne kan taşıyan atardamarlardır. Şakak yüzeyine yakın kısımda yer almaktadır. Şakak damarı da denmektedir. Temporal arterde yaşa, genetiğe yada yaşam şekline bağlı rahatsızlıklar görülebilmektedir. Temporal arter, beyne kan taşıyan atardamarlardır. Şakak yüzeyine yakın kısımda yer almaktadır. Şakak damarı da denmektedir. Temporal arterde yaşa, genetiğe yada yaşam şekline bağlı rahatsızlıklar görülebilmektedir.

Temporal Arter
Temporal arterit
Bu hastalık beyne kan taşıyan temporal arterde meydana gelen iltihaplanmadan kaynaklanmaktadır. Hastalık dolayısıyla beyne yeterli oksijen ve besin taşınamamaktadır. Bu hastalığın sebebi bağışıklık sistemi ile bağlantılıdır. Bağışıklık sistemi vücut  hücrelerine saldırarak iltihaplanmaya neden olur.  Beyne kan gönderimi azaldığı için gözler, yüz ve baş bölgesinde semptomlar görülebilmektedir. Belirtileri daha çok kafa derisinde hassasiyet yada kafanın bir kısmında ağrı olarak ortaya çıkar. Belirtileri ise şöyledir; 
 • Aşırı terleme
 • Görme bozuklukları. 
 • Gözlerden birinde  ani ve kalıcı olarak görme kaybı
 • Özellikle şakaklarda nabız gibi atan baş ağrısı.
 • Yorgunluk yada halsizlik
 • Genel olarak kendini kötü hissetme.
 • İştahta azalma.
 • Çenede meydana gelen geçici ağrılar.
 • Ateş yükselmesi
 • Kilo kaybı
 • Diş etlerinde kanama
 • Yüzde ağrı
 • İşitme kaybı
 • Ağızda yaralar
Doktor tanı koyabilmek için bazı kan testleri isteyecektir. Bunlar hemoglobin testi, hematokrit testi, eritrosit sedimantasyon hızı testi ve C-reaktif protein testi. Testlerin dışında temporal arter üzerinde biyopsi yapılacaktır. Tepmoral arter tedavisi tam olarak yapılamamaktadır. Hastalıktan şüphe duyulduğunda dahi tanı konmasa bile tedavi süreci başlatılmalıdır. Tedavide kalsiyum ve D vitamini takviyesi verilir, sigarayı bırakmak ve yürüyüş yapmak önerilir.
]]>
Vertebral Arter https://www.arter.gen.tr/vertebral-arter.html Sun, 09 Dec 2018 04:49:25 +0000 Vertebral Arter, insan beynini besleyen omurganın iki yanında bulunan 4 ana damarlardan ikisi olarak bilinmektedir. Beynin arka tarafında omurganın her iki tarafında bulunan damarlara vertebral alter damarları diye bilinir. Vertebral al Vertebral Arter, insan beynini besleyen omurganın iki yanında bulunan 4 ana damarlardan ikisi olarak bilinmektedir. Beynin arka tarafında omurganın her iki tarafında bulunan damarlara vertebral alter damarları diye bilinir. Vertebral alter damarlar kafa tasından yukarı çıkış yolunda bir merkezde birleşerek insan için çok önemli olan beyin sapını besleyen baziler arteri oluşturan damarlardır. Bu önemli iki damar kafa tasında bulunan beyincik, beyin sapı ve beyinde bulunan görme merkezlerini besleyen çok önemli damarlardır. Beyinde iki adet bulunan vertebral alter damarları doğuştan bir tanesi ince yapılı olmaktadır. Bu damarlarda görülen hastalıklar arasında damarlarda daralma söz konusu olmaktadır. Vertebral arterlerde çok şiddetli daralma söz konusu olmaktadır bu daralma ile birlikte beyin sapında ve beynin arka kısmında beslenmeme söz konusu olmakta ve bu tür beslenmeme ile ortaya çok çeşitli sorunlar çıkmaktadır. 

Vertebral ArterVertebral Arter Daralma Belirtileri
Vertebral artelde vertebrobaziler yetmezlik diye bilinen hastada baş dönmesi ve atardamar debisi sorunları gibi belirtiler gözlemlenmiştir. Ayrıca bu rahatsızlık çoğu zaman meniere rahatsızlığı yani iç kulak problemli hastalar veya vertigo denilen yine iç kulak ile alakalı sağlık sorunları ile şiddetli baş dönmelerine sebep olmaktadır. Vertebral artellerde görülen daralmalar ile damarların yeteri kadar beslenememesi ve beslenme bozuklukları oluşturması sebebi ile beyincik ve beyin sapının sağlıklı işlemediği görülmektedir. Birde vertebral arterin köken aldığı kolu besleyen damarın daralması sonucunda daralma olan kolun çalıştırılması sonucunda kolun kan ihtiyacı artmakta ve ihtiyaç duyulan kan sağlanamamakta ve bu duruma bağlı olarak hastada şiddetli baş dönmeleri, gözlerde kararma, bayılma ve fenalık hissi belirtileri görülmektedir.

Vertebral Arter Tanısı
Vertebral alter tanısı için genellikle kullanılan yöntemler arasında renkli görüntüleme olarak bilinen Doppler ultrasonografi yapılmaktadır. Ayrıca tanı için vertebral artellerde debi ölçümü yapılarak yetmezlik olup olmadığı tanısı konulmaktadır. Fakat bu yapılan incelemeler hastalığın tanısı için maalesef yeterli olmamaktadır. Son yıllarda oldukça çok kullanılan yöntemler olarak beyin damarlarının MR(Manyetik Rezonans) ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) kullanımı ile yapılmaktadır. Yapılan bu incelemelerde sonuç vermez ise tanı için son olarak DSA denilen anjiyografi yapılmaktadır. DSA omurga hareketlerine bağlı daralma gibi nadir görülen hastalıklarda uygulanan görüntüleme yöntemi olarak bilinmektedir.

Vertebral Arter Tedavisi
Vertebral artel hastalığının tedavisinde öncelikle damarların darlığı çok ileri derecede bulunmuyor ise özellikle hastaya kan inceltici ilaçların verilmesi ile başlanmalıdır. Fakat damarlardaki daralmalar ileri derecede bulunuyor ise beyin sapı beslenmesi sağlanamıyor ise uygulanacak tek tedavi yöntemi olarak stentleme tedavisi uygulanmalıdır. Tedavi aşamasına karar verilmesi için bazı bulguların saptanması gerekmektedir. Bu bulgular arasında 
 • Beyin MR ile damarların daralma noktaları belirlenmeli ve yeterli beslenme sağlanıp sağlanmadığı belirlenmelidir.
 • Hasta üzerinde klinik belirtiler ve hastalık öyküsü ayrıntılı incelenmelidir. 
 • Damarlarda oluşan daralma derecesi saptanmalıdır.
 • Beyinde bulunan diğer damarların durumu ve beyin damarları arasındaki bağlantılar değerlendirilmelidir. 
]]>
Renal Arter Stenozu https://www.arter.gen.tr/renal-arter-stenozu.html Sun, 09 Dec 2018 11:46:23 +0000 Renal Arter Stenozu, (Böbrek Damar Daralması) halk arasında böbreklerde görülen damar tıkanıklığı olarak bilinse de aslında böbrek damar daralmasıdır. Vücudun her bölgesinde olabilen damar daralmaları, tıkanı Renal Arter Stenozu, (Böbrek Damar Daralması) halk arasında böbreklerde görülen damar tıkanıklığı olarak bilinse de aslında böbrek damar daralmasıdır. Vücudun her bölgesinde olabilen damar daralmaları, tıkanıkları doğal olarak böbreklerde de görülür. Bu daralmalardaki tıkanıklıklar en çok aterokleroza bağlı olarak gelişir. Böbrek damarlarında ani tıkanma çok nadir görülür. Daralma ya da tıkanıklığın ortaya çıkmasında çoğu damar hastalığında olduğu gibi damar sertliği ya da damar kireçlenmesi sonucu oluşur. Zamanla kireçlenen damar görevini tam olarak yerine getiremez. Bazen diğer hastalıklar sebebiyle de damarda kireçlenme olur. Bu sebeple renal arter stenozu araştırmasında genel kontrol mutlaka yapılmalıdır.

Renal Arter Stenozunun Belirtileri

Renal arter stenozunda hiç şikayet bulgusuna rastlanmayabilir. Sessiz ve sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Yüksek tansiyon en önemli belirtilerindendir. Ama yüksek tansiyon görülen insanların çoğunluğunda böbrek damar darlığı yoktur, bu yüzden her yüksek tansiyon hastasında renal arter stenozunun araştırılması gerekmez.

 • Yüksek tansiyon böbrek fonksiyon bozukluğuna yol açıyorsa
 • Yüksek tansiyon birden fazla ilaçla dahi kontrol edilmiyorsa
 • Büyük tansiyon değerleri 20'yi aşıyorsa
 • Yüksek tansiyon hastalığı son zamanlarda hızlı bir şekilde kötüleştiyse
 • Yüksek tansiyon genç yaşlarda ortaya çıkmışsa
 • Kalpten gelen bir pıhtının böbrek atardamarını aniden tıkaması
 • Böbreğe daha önce konan bir stendin aniden pıhtılaşması
 • Şiddetli ağrı, kanlı idrar, bulantı ve kusma

Renal arter stenozu araştırması yüksek tansiyon hastası kişilerde yapılmalı ve gerekli durumlarda tedavi edilmelidir. Renal arter stenozu hastalığının tanısında tümüyle radyoloji görüntüleme yöntemleri kullanılıp doppler ultrasonografi ve MR ya da bilgisayarlı anjiyografiler kullanılır.

Renal Arter StenozuRenal Arter Stenozunun Tedavisi

Her renal arter stenozu (böbrek damar daralması) tedavi yapılmasını gerektirmez. Tedavi olarak anjiografi sonrası tıkalı damara ince bir kateterle girilerek pıhtı eritici tedavi yapılır. Sonraları bir darlık görülürse, balon ya da stent uygulanır. Bu tedavilerden istenilen sonuç alınamadığı taktirde, cerrahi tedavilere başvurulur.

]]>
Çölyak Arter https://www.arter.gen.tr/colyak-arter.html Mon, 10 Dec 2018 01:40:54 +0000 Çölyak Arter, Bu hastalık bağırsaklardaki besin emilimini sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Yani bağır Çölyak Arter, Bu hastalık bağırsaklardaki besin emilimini sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Yani bağırsakları besleyen damarlardaki kan akımının azalması veya kesilmesi sonucu bağırsaklarda oluşan tahribattır. Bu bağlamda mezenter lenf düğümleri vücudun hastalıkla savaşında önemli bir yeri olan hücre koleksiyonudur. Mezenter bağırsakların karın arka duvarına tutunmasını sağlayan, karın içinde bir arada durmasını ve birbirine dolaşmışını engelleyen, yelpaze biçimine benzeyen kalın bir zardan oluşan yapıdadır. Bu yapı karın duvarında periton denilen bir zarın katlanmasıdır. Ancak en önemlisi bu yapının içerisinde bağırsağa giden damarlar ve sinirler geçer. İskemi ise bir organın kanlanması sırasında azalması ile organın beslenmesinde bozulma sağlar. Bu organı besleyen damarın tıkanması yada vücutta az kan bulunması halinde bu olay meydana gelir. Bağırsakları üç atardamar, yani arter besler. Bunlar; Çölyak arter, üst mezenter arter ve alt mezenter arterdir. Bu üç damar aort denilen en büyük atardamarın dallarıdır. Çölyak arter hastalığı bağırsaklarda besin maddelerinin sindirimini ve emilimini bozan bir hastalık türüdür. Bu yüzden çölyak arter hastalığı olan kişiler de buğday, arpa, çavdar ve yulaf da bulunan bir protein maddesi olan gluten'e karşı hassasiyet gösterirler. Bu kişiler glüten içeren maddelerle beslendikleri zaman ince bağırsakta oluşan immünolojik reaksiyonlar sonucunda hücrelerde iltihap ve hasar meydana getirir. Bu oluşan hasar sonrasında besin maddeleri ile sindirimi ve emilimi bozar. Bu durumda çölyak arter hastalığı vücutta bazı maddelerin eksikliği olarak ortaya çıkar. 

Çölyak ArterÇölyak Arter Belirtileri; Ani başlayan, birkaç saat içerisinde şiddeti giderek artan ve genelde karın çevresi yada karnın daha geniş bir bölgesinde hissedilen bir karın ağrısıdır. Bazen bulantı ve kusma olabilir. Ayrıca ateş ve ishal de görülebilir, dışkıda kan olabilir. Özellikle yemek sonrası ağrı ekspirasyon sırasında ortaya çıkar. Çünkü diğer belirtileri arasındadır. Bu hastalığın erken dönemlerde karın ağrısının fazla şiddetli olmasına rağmen karın kısmına basmakla ağrı hissedilmemesi bir tipiktir. Çünkü ilerleyen saatlerde bağırsaktaki hasar belirginleşir ise, karın çevresinde ağrı hissedilmeye başlanır. Teşhis edilirken bu özellikleri belirten türde karın ağrısı olan bir hastada karın grafiği, bilgisayarlı tomografi, doppler ultrasonografi, mezenter anjiografi olarak bağırsakları besleyen damarların görüntülenmesi gibi bazı görüntüleme yöntemlerinin kullanılmasıyla tanımlanır. Kan testleri de teşhis de yardımcı olur.

Çölyak Arter Tedavisi; Bağırsak damar tıkanıklığı için akut mezenter iskeminde tedavi amaçlı tıkalı olan damarın açılması ve kansız kalmış olan bağırsakların yeteri kadar kan akımının tekrar verilmesidir. Hastada kronik mezenter iskemi bulguları var ise, ilk seçilecek olan tedavi yöntemi anjiografi olmalıdır. Çünkü karın ağrısı olan hastalarda anjiografi önemli bir tanı yöntemidir. Bu sırada gerekli ise bağırsak rezeksiyon sınırları da saptanabilir. Bu amaçla damar genişletici ilaçlarda fayda sağlayabilir. Ancak genelde tıkanan damar içerisinde pıhtının çıkarılmasına yönelik cerrahi tedaviler de uygulanabilir. Bu işlem sonrasında bağırsağa yeterli kan akımı sağladığı zaman hasta bağırsak parçası ile eski haline kavuşur ise, tıbbi tedavi yoluyla izlenir. Hastalara özellikle kanın tekrar pıhtılaşmasını önleyecek ilaçlar verilir. Fakat hasta olmuş bir bağırsak için kısmi geri dönüşümü olmayacak derecede hasar görmüş ise, bu kısım kesilerek çıkarılır. Daha sonra kalan parçalar birbirine birleştirilir. Bazı hastalarda ömür boyu destek tedavisine gerek duyulabilir.

]]>
Umblikal Arter https://www.arter.gen.tr/umblikal-arter.html Mon, 10 Dec 2018 14:29:02 +0000 Umblikal Arter, Umblikal kordon içerisindeki iki arterden birisinin olmaması sonucu ortaya çıkar. Normal Umblikal kordon içerisinde bir toplardamar ve 2 atardamar vardır. Bu iki arterden birisi mesanenin sağ kısmında diğeri ise sol Umblikal Arter, Umblikal kordon içerisindeki iki arterden birisinin olmaması sonucu ortaya çıkar. Normal Umblikal kordon içerisinde bir toplardamar ve 2 atardamar vardır. Bu iki arterden birisi mesanenin sağ kısmında diğeri ise sol taraftan gelerek kordon içerisine girerek topar damar ile birlikte sarmal biri şekilde devam eder. Tek arter olduğunda kişiler kisinin görevini tek bir arter üstlenir. 

Umblikal arterin, kişilerde görülme sıklığı yeni doğan bebeklerde anormal derecede sıktır. Birçok yapılan araştırmalarda tek Umblikal görülme vakıası %0,08-1,9 gibi değişik değerlendirmeler oluşmuştur. 

Umblikal ArterUmblikal arterin tanısı;

Tanıdaki en belirgin bulgu, ultrasonografik değerlendirme sonucu Umblikal kordonun kesitinde iki damar birden görülmesidir. Görüntülenen kordon kesiti içerisinde kordonun plasentadan ayrılma yerinin en az üç cm uzağında olmamalıdır. Normalde Umblikal kordon yapısındaki arterlerin her biri birbirine eşittir. Arterlerin çapları toplardamar çapının t-yarısına eşittir. bir tek Umblikal arter durumlarında arter çapı toplardamar çapının iki katıdır. Umblikal arterin sağ tarafında yokluğu % 70 civarında iken solda olan umblikal arterin yokluğu %3*0 civarındadır. Özellikle tek umblikal arter saptanan olguların çoğunda anomalilerin varlığına rastlanmıştır. Umblikal arterin tekli olduğu durumlarda ilave anomalilere rastlanmıştır. 

Bu anomalilerin en sık görülenleri arasında;
 • Fenal santral sinir sistem,
 • Trizomi-13,
 • Yüz anomalileri,
 • Ekstremite anomalileri,
 • Trizomi-18,
 • Kromozom anomalileri,
 • Böbrek anomalileri' dir. 
Tek Umblikal anomalilerde fetal büyüme gelişmesi %20 civarında gelişme geriliği görülür.
İlave anomali görülmeyen olgularda ise, kromozomal anomali olması asla beklenmez. Bu nedenle izole olgularda karyotip tayini hastaya önerilmez. İzole olgularında hastada Progroz genellikle iyidir. Bunların ortalama %20 lik bölümü fetal genişleme ve gerilemesi görülebilir. Bu nedenle böyle kişilerin gebelik dönemlerinde sık sık kontrol edilmesi gerekir. Özellikle bu tür olguların ışığında kromozom anomalilerin olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. 
]]>